Regulamin

Świadczenia usług cateringowych przez Tanken Ł.A Wejerowscy Sp.j – Fit Tanken catering dietetyczny

Art. 1.
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług cateringowych przez Tanken Ł.A Wejerowscy Sp.j  – FitTanken catering dietetyczny Z siedzibą w Gnieźnie , Ul. Bolesława Chrobrego 43 62-200 Gniezno, wpisaną do KRS  , NIP 7842508760, 


Art. 2.
Defnicje

a) Usługa cateringowa obejmuje kompleksowe przygotowanie i dostarczenie na adres wskazany przez klienta zestawu składającego się z 5 posiłków: śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorka oraz kolacji lub 3 posiłków ( Dieta Sport 3 /5)

b) Klientem jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy


Art. 3.
Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa lub usługi cateringowe wybrane przez Klienta, spośród zestawów oferowanych przez Tanken Ł.A Wejerowscy Sp.j – Fit Tanken catering dietetyczny:

Zestaw Slim Soft Low carb  (1500 kcal, 2000kcal, 2500kcal)
Zestaw bezglutenowy (1500 kcal, 2000kcal, 2500kcal)
Zestaw vege ((1500 kcal, 2000kcal, 2500kcal)
Zestaw sportowy (Sport 3,Sport 5 
Zestaw bez laktozy (1500 kcal, 2000kcal, 2500kcal)

b) Każdy z zestawów dostarczony jest w opakowaniu zbiorczym w zamkniętych szczelnie pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności wraz z naklejoną informacją o rodzaju posiłku, wartościach odżywczych oraz warunkach przechowywania.

c) Klientowi w ramach wykupionej diety przysługuje mozliwość bezpłatanych 2 modyfikacji w diecie lub wykluczeń 2 produktów. Każde następne wykluczenie jest płatne, ustalane indywidualne po konsultacji z klientem. Doliczone do całości zamówienia 


Art. 4.
Złożenie zamówienia

a) Zamówienie usługi cateringowej następuje poprzez złożenie dyspozycji zamówienia: Na stronie www.fittanken.pl w dedykowanym panelu klienta dostępnym 24 godziny na dobę

b) Zamówienie uważa się za złożone w momencie otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu info@fittanken.pl

c) Zamówienie złożone w dzień roboczy do godziny 9:00 będzie zrealizowane następnego dnia roboczego. Zamówienie złożone po godzinie 9:00 oraz w soboty, niedziele, święta będą zrealizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

d) Klient jest zobowiązany do poinformowaniaTanken Ł.A Wejerowscy Sp.j– Fit Tanken catering dietetyczny o wszystkich alergiach pokarmowych. Tanken Ł.A Wejerowscy Sp.j– Fit Tanken catering dietetyczny nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa zdrowotne korzystania z usługi cateringowej.

e) Dieta testowa o obniżonej stałej kwocie 39 zł prztsługuje tylko jeden raz na jeden adres e-mail oraz adres dostawy. 


Art. 5.
Płatność

a) Klient zobowiązany jest dokonać płatności za usługę cateringową na jeden dzień roboczy przed jego realizacją przelewem lub za pomocą operatora Tpay

b) Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego klienta lub w przypadku płatności online dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od operatora Tpay. 

c) Tanken Ł.A Wejerowscy Sp.j – Fit Tanken catering dietetyczny jest uprawniony do wstrzymania dostawy nieopłaconego całkowicie zamówienia.


Art. 6.
Dostawa

a) Dostawa zamówienia odbywa się od niedzieli  do piątku  w przedziale godzinowym od 18:00 – 23:30 w strefie Gniezno i Września. Dostawa do strefyKonin  Poznań odbywa się od 00:00 do 6:00 z wyłączeniem soboty i niedzieli.
 
b) W razie gdyby klient nie odebrał zamówienia z powodu nieobecności pod wskazanym adresem lub z jakiejkolwiek innej przyczyny niezgłoszonej do godziny 9:00 dnia poprzedzającego dostawę przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony.


Art. 7.
Reklamacja

a) W przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji klient może zgłosić reklamację.

b) Reklamację można składać e-mailowo na adres reklamacje@fittanken.pl najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego.

c) Reklamowane zamówienia należy przekazać kurierowi  – Fit Tanken catering dietetyczny następnego dnia roboczego.

d) W razie uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma zestaw zgodny z przedmiotem zamówienia następnego dnia roboczego lub zwrot pieniędzy za jeden zestaw.

e)Tanken Ł.A Wejerowscy Sp.j – Fit Tanken catering dietetyczny nie uwzględnia rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.


Art. 8.
Dane osobowe

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych Tanken Ł.A Wejerowscy Sp.j– Fit Tanken catering dietetyczny. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim. Będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usługi i celach marketingowych. Klient ma wgląd do swoich danych osobowych oraz teleadresowych jak również możliwość ich poprawiania.